Екип

 


 

 

 УПРАВИТЕЛИ:

     

Димитър Дончев         
тел. ++359 898 703
345     


 Мария Дончева
 тел.++359 898 709
439                                                                

OФИС ОРГАНИЗАТОР:

     
Катерина Томова
тел.++359 879 640 380ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО:

     
Павел Точков
тел.++359 879 640 360

Стела Захариева
тел.++359 879 640 066

Десимира Коларова
тел.++359 879 640 330

Веселин Василев
тел.++359 879 640 970
Евелин Попов
тел.++359 879 640 036

Мария Каймаканова
тел.++359 879 640 340
Рени Илиева
тел.++359 879 640 390


Мая Гаганелова
тел.++359 879 640 040

Величка Баракова
тел.++359 879 640 074

Росица Бойчева

тел.++359 879 640 343

   

ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИ:

     

Снежана Ружева тел.++359 879 292 978
dm_trans@abv.bg

   

ОТДЕЛ ТРЗ:

     
Роза Андонова
тел.++359 879 640 388ОТДЕЛ БАНКИРАНЕ:

     
Кирилка Стоянова
тел.++359 879 640 377

 

  Соня Ценева

 

ОТДЕЛ ЗАСТРАХОВАНЕ:

     
Димитър Кайнакчиев
тел.++359 876 777 956
dm_ins@abv.bg

 Венцислав Дончев
 тел.++359 876 640 778
 dm_ins@abv.bg

ОТДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ:

     


Васил Дончев
тел.++359 896 801 856 Марио Дончев
 тел.++359 877 724 744
 

ОТДЕЛ ПЪТНИ ТАКСИ  И  КАРТИ ЗА ГОРИВО:

   

ОТДЕЛ ЛИЗИНГ:

 

  Магдалена Йорданова
тел.++359 879 640 035

Copyright © 2024 dmgroup.bg. Всички права запазени.