Екип

 


 УПРАВИТЕЛИ:

     

Димитър Дончев         
тел. ++359 898 703345

        Мария Дончева
тел. ++359 898 709439
            
                    

ОФИС ОРГАНИЗАТОР:

     
Тоника Качулева
тел. ++359 879 640 380
tonika

   

СЕКРЕТАР:

     
Снежана Ружева
тел. ++359 879 640 370
   

ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО:

     
Венцислава Стоянова
тел.++359 879 640 066
Мая Гаганелова
тел. ++359 879 640 040

Костадин Велев

тел.++359 879 640 383

kosta
Павел Точков
тел.++359 879 640 360
Десимира Коларова
тел.++359 879 640 330
Рени Илиева
тел.++359 879 640 390
Мария Каймаканова
тел.++359 879 640 340
 Евелин Попов
тел.++359 879 640 036
 ev

ОТДЕЛ ЛИЗИНГ

     

Магдалена Йорданова

dm_leasing@abv.bg
тел.++359 879 640 035

 magi    

ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИ:

     
Ваня Милева
тел.++359 879 292 978
dm_trans@abv.bg
   

ОТДЕЛ ТРЗ:

     
Роза Андонова
тел.++359 879 640 388
Антония Тодоровска
тел.++359 878 24 887

ОТДЕЛ БАНКИРАНЕ:

     
Кирилка Пашова
тел.++359 879 640 377
kiki
   

ОТДЕЛ ЗАСТРАХОВАНЕ:

     
Димитър Кайнакчиев
тел.++359 876 777 956
dm_ins@abv.bg

mit
 Венцислав Дончев
тел.++359 876 640 778
dm_ins@abv.bg
    VENCI

Copyright © 2017 dmgroup.bg. Всички права запазени.