Екип

 


 

 

 УПРАВИТЕЛИ:

     

Димитър Дончев         
тел. ++359 898 703
345     


 
 Мария Дончева
 тел.++359 898 709
439                                                                


OФИС ОРГАНИЗАТОР:

     
Тоника Качулева
тел. ++359 879 640 380
tonika
 Десислава Стоилова
 тел.++359 879 640 380                            
 

СЕКРЕТАР:

     
Снежана Ружева
тел. ++359 879 640 343
   

ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО:

     
Веселин Василев
тел.++359 878 640 970

 Вили Баракова
 тел.++359 879 640 074
 Vili
Стела Захариева
тел.++359 879 640 066
 Мая Гаганелова
 тел.++359 879 640 040

Доника Ангелова

тел.++359 879 640 383

Donika
 Павел Точков
 тел.++359 879 640 360
Десимира Коларова
тел.++359 879 640 330
 Рени Илиева
тел.++359 879 640 390
Мария Каймаканова
тел.++359 879 640 340
 Евелин Попов
 тел.++359 879 640 036

ОТДЕЛ ЛИЗИНГ

     

Магдалена Йорданова

dm_leasing@abv.bg
тел.++359 879 640 035

 magi    

ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИ:

     

Антония Тодоровска тел.++359 879 292 978
dm_trans@abv.bg
   

ОТДЕЛ ТРЗ:

     
Роза Андонова
тел.++359 879 640 388
  Богдана Златкова

ОТДЕЛ БАНКИРАНЕ:

     
Кирилка Пашова
тел.++359 879 640 377
kiki
  Соня Ценева

ОТДЕЛ ЗАСТРАХОВАНЕ:

     
Димитър Кайнакчиев
тел.++359 876 777 956
dm_ins@abv.bg

 Венцислав Дончев
 тел.++359 876 640 778
 dm_ins@abv.bg

ОТДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ:

     


Васил Дончев
тел.++359 896 801 856 Марио Дончев
 тел.++359 877 724 744
 

ОТДЕЛ ПЪТНИ ТАКСИ  И  КАРТИ ЗА ГОРИВО:

     
Александър Любенов
тел.++359 879 808 989
   

Copyright © 2019 dmgroup.bg. Всички права запазени.